En teknologisk
revolution

Det öppna ljudets paradigmskifte som möjliggörs av Oticon Opn Play™ innebär en stor förbättring i jämförelse med både riktverkans- och rundupptagandeteknologier. Den banbrytande innovationen lyfter hörselvården för barn och ungdomar till en ny nivå och ger dem de bästa förutsättningarna till lärande, utveckling och att verkligen kunna förstå världen.

Från traditionell teknologi till ett revolutionerande öppet ljud

Med den banbrytande innovationen OpenSound Navigator ger Oticon Opn Play barn möjlighet att uppleva ett helt och balanserat ljudlandskap med tillgång till ljud i 360°.

 • Rundupptagande teknologi överbelastar unga sinnen

  Traditionell rundupptagande teknologi ger barn med hörselnedsättning tillgång till alla ljud, vare sig de är relevanta eller inte. Det innebär att hjärnan måste jobba mycket hårdare för att förstå samtal i buller. Det överbelastar barnen och kan försvåra deras inlärning i miljöer med buller.

 • Riktverkan begränsar barns möjligheter till lärande

  Traditionell riktverkansteknologi fokuserar på personen som pratar rakt framför barnet, medan andra ljud stängs ute. Det är stressande för hjärnan, och eftersom barn inte alltid vänder sig mot den som pratar* kommer ljud av intresse att dämpas om det kommer bakifrån eller från sidan.

  * Ricketts, T. A., & Galster, J. (2008).

 • Nu tar banbrytande OpenSound Navigator detta till nästa nivå


  Det öppna ljudets paradigmskifte som möjliggörs av hörapparaten Oticon Opn Play som drivs med Oticons plattform Velox S och lyfter hörselvård för barn och ungdomar till en ny nivå. Velox S erbjuder enastående snabbhet och upplösning, vilket ger Oticon Opn Play möjlighet att snabbt och exakt analysera ljudlandskapet samt att följa och skilja mellan olika ljudkällor.

  Därmed ger Oticon Opn Play barn det stöd som de behöver för att välja vilket ljud som de ska fokusera på. Dessutom tas ett stort steg framåt för förbättrad talförståelse i svåra lyssningsmiljöer och för att stödja situationsbaserad inlärning genom att ge tillgång till flera personer som pratar samtidigt.

Bevisad förbättrad talförståelse med mindre ansträngning

I en studie har man undersökt om OpenSound Navigator förbättrar barns talförståelse i brus och ger tillgång till flera personer som pratar samtidigt, i jämförelse med rundupptagande teknologi.

Förbättrad talförståelse när barnet vänder sig bort från den som pratar

Ett test av talförståelse i brus användes för att ta undersöka om fördelarna med OpenSound Navigator var jämförbara med när barnet vände sig direkt mot personen som pratade och när barnet vände sig bort.

I jämförelse med rundupptagandeläget visade testresultaten att OpenSound Navigator förbättrade talförståelsen med i genomsnitt 4 dB (upp till 30 %) i båda testsituationerna.

Tillgång till flera personer som pratar samtidigt stöder situationsbaserad inlärning

I samma studie undersöktes hur OpenSound Navigator bevarar konkurrerande tal som kommer från olika riktningar bakom lyssnaren. Som väntat var resultaten som uppnåddes med OpenSound Navigator respektive rundupptagandeläget jämförbara vad gäller graden av talförståelse.

Detta visar att OpenSound Navigator bevarar konkurrerande tal, vilket möjliggör tillgång till flera personer som pratar samtidigt och samtidigt stöder situationsbaserad inlärning.

Ladda ner whitepaper om denna studie

Bättre talförståelse med mindre lyssningsansträngning

Ytterligare en studie har visat att OpenSound Navigator förbättrar talförståelsen med mindre ansträngning i jämförelse med rundupptagande teknologi.

Testet simulerade två lyssningsmiljöer – en svår och en enkel – där OpenSound Navigator jämfördes med rundupptagande teknik. De goda resultaten för OpenSound Navigator visade en förbättrad talförståelse i båda lyssningsmiljöerna med upp till 5 dB i signal-brusförhållande.

Subjektivt upplevde barnen en betydligt minskad ansträngning när de lyssnade till tal med OpenSound Navigator aktiverad.

Ladda ner whitepaper om denna studie

Se hur OpenSound Navigator testades

Specialister på Boys Town National Research Hospital undersökte fördelarna med Oticons banbrytande teknologi.

 

video-sign-up-process

OpenSound Navigator ger tillgång till ljud i 360°

Den banbrytande innovationen ger barn möjlighet att uppleva ett helt och balanserat ljudlandskap i både enkla och svåra lyssningsmiljöer. På så sätt optimeras hela tiden inlärningsmöjligheterna.

OpenSound Navigator arbetar så snabbt och precist att den kan dämpa oönskat brus – till och med mellan enskilda ord i ett öppet ljudlandskap. I extremt hög hastighet återbalanserar den ljudlandskapet samtidigt som den ger konstant tillgång till alla relevanta ljud och allt tal i omgivningen.

Därmed underlättar Oticon Opn Play för hjärnan att avgöra vem och vad den ska lyssna på, och att växla fokus vid behov. Det är naturligtvis till stor hjälp för varje barn, oavsett om det befinner sig i skolan, på lekplatsen eller i trafiken.

Upptäck OpenSound Navigator

 • Varför barns hörsel är så viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Förälder till barn med hörselnedsättning

  Hur du håller en balans mellan beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Stöd för föräldrar

  Som förälder kan du göra mycket för att underlätta tillvaron för ditt barn.

 • Oticons hörapparater för barn

  Upptäck våra hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.