Stödjer övergången till kombinerade tekniker

Det kan vara en utmaning att hitta rätt balans när du anpassar en hörapparat som komplement till ett cochlear-implantat. Under en bimodal-anpassning stimuleras ett öra elektriskt och ett öra akustiskt. De här två stimuleringstyperna kräver en flexibel anpassningsmetod, vilket kan fås med Oticon Genie - programvara för anpassning.

Läs mer

Vem får nytta av verktyget?

Allt fler användare väljer anpassning med en CI och många av dem använder en hörapparat i örat utan implantat för att få ut det mesta av deras kvarvarande hörsel. Alla användare med kvarvarande hörsel i örat utan implantat har möjlighet till bimodal hörsel.

Dynamo är en optimal partner för ALLA cochlear-implantat

Oticon Dynamo är en idealisk hörapparat för bimodal-anpassning. Med en flexibel anpassningsplattform kan Dynamo enkelt programmeras för att komplettera ALLA cochlear-implantat. Oticon Dynamos skräddarsydda anpassningsverktyg YouMatic gör att du kan erbjuda en lyssningsupplevelse som är anpassad efter patientens personliga ljudpreferenser. Den här metoden kan göra patienten nöjdare och öka hans eller hennes acceptans för en hörapparat.

Läs mer om Dynamo

Forskningen bakom Dynamo

Utvecklad av experter vid Boys Town National Research Hospital

Oticons Genie - programvara för anpassning har nu ett enkelt flödesschema som guidar dig vid programmering av en hörapparat så att den fungerar med en CI, samt en anpassningspanel som gör att du snabbt och enkelt kan utföra en bimodal-anpassning.

Det bimodala flödesschemat i Genie har utvecklats av experter vid Boys Town National Research Hospital och kombinerar den allra senaste forskningen med ett praktiskt kliniskt tillvägagångssätt. I några få enkla steg vägleder flödesschemat dig för att balansera ljudstyrkan och forma frekvensresponsen. Syftet är att ge patienten de bästa möjliga akustiska inställningarna i Dynamo när du utför anpassning på en patient med implantat.

Flödesschemat för bimodal-anpassning använder följande tillvägagångssätt vid anpassning, och alla innefattar balansering av ljudstyrka:

  • Bredbandsanpassning

  • Användning av frekvenssänkning

  • Anpassning med begränsad bandbredd

 

Läs mer om det bimobala flödesschemat och panelen

Se det interaktiva flödesschemat

 

Enkla anpassningsverktyg för en bättre matchning

Med den nya anpassningspanelen i Oticon Genie kan du uppfylla användarnas behov och preferenser exakt genom att erbjuda speciella reglage för att enkelt följa en rekommenderad anpassningsmetod. Reglagen gör att du snabbt och enkelt kan implementera finjusteringsförslag från det bimodala flödesschemat och finns tillgängliga i de två kompletterande verktygen: Bimodal Fitting och Speech Rescue.

Ge barnen den bästa starten i livet

För barn med grav till mycket grav hörselnedsättning har bimodal-anpassning tidigt i livet visat sig förbättra språkinlärningen. En kombination av akustisk och elektrisk stimulans kan potentiellt hjälpa barn i deras utveckling av musik, tal och språk och därmed påverka barnets framtida akademiska och sociala framgångar.

Våra nya verktyg och vårt nya flödesschema för bimodala anpassningar finns även tillgängliga för våra Sensei Super Power-hörapparater för barn, vilket gör att även barn kan få en hel värld av bimodala fördelar.

Hur kan dina användare dra nytta av en bättre bimodal hörsel?

Optimerad bimodal hörsel maximerar effektiviteten hos en CI samtidigt som den fulla potentialen uppnås hos en kompletterande hörapparat i örat utan implantat.

  • Viktiga fördelar med bimodal hörsel innefattar:

  • Optimerad ljud- och musikupplevelse med både akustisk och elektrisk stimulans

  • Högre livskvalitet vid sociala aktiviteter

  • Bättre förmåga att höra tal i brus

  • Bättre ljudlokaliseringsförmåga

  • Underlättar lyssnandet