Varför är det så viktigt att dina hörapparater är hjärnvänliga?

Lästid: 4 min.
20-08-20

Det har skett en revolution inom hörapparater. På Oticon tänker vi på hjärnan först. Se varför denna grundläggande förändring har enorm effekt för hörapparater och för hjärnan.

 

Hur vill du att din hörsel ska vara?

Det är en fråga vi sällan funderar på, men vi kanske borde. När allt kommer omkring är hörseln ett av våra viktigaste sinnen för att hålla oss medvetna om och en del av världen omkring oss.

På Oticon tycker vi att hörseln ska vara så naturlig som möjligt och fri från begränsningar. Den ska fungera som naturen tänkt sig – även om du har en hörselnedsättning och behöver hörapparater. I synnerhet om du behöver hörapparater.

why-your-brain-is-important

Varför din hjärna spelar en viktig roll för din hörsel

Vi tror att nyckeln till bättre hörsel finns i hjärnan. Att höra är att tänka, när allt kommer omkring! Våra öron samlar in ljuden men det är hjärnan som tolkar dem. Egentligen är hjärnan världens bästa ljudprocessor!

Det är logiskt att hjärnan tar emot alla ljud omkring oss. För att inse hur viktigt detta är, överväg följande exempel.

 

**********

Tänk dig att du går på en promenad


Du går och småpratar med dina vänner om dagens händelser. Helt plötsligt ser du en annan vän till höger om dig och vänder dig om för att hälsa, men din uppmärksamhet övergår till ljudet av springande fotsteg bakom dig. Din hjärna säger till dig att en löpare är på väg att springa förbi, så du väntar med att närma dig din vän tills löparen har sprungit förbi.

Tänk dig nu att du inte kan höra löparens fotsteg så du kan inte ändra din uppmärksamhet. Ni skulle ha krockat och det hade skapat oro och förvirring.

**********

 

Det är uppenbart att din hjärna fungerar bäst om den får tillgång till alla ljud omkring dig – precis som naturen tänkt sig.

Det betyder att bra hörapparater inte bara ska göra ljud tillräckligt höga. De ska ge din hjärna bättre tillgång till alla meningsfulla ljud omkring dig och hjälpa den att tolka ljuden på ett naturligt sätt.

Eftersom våra hörapparater gör detta krävs mindre ansträngning för digi att tolka ljud, vilket lämnar mer mentalt utrymme för annat som att tänka och minnas.

Vi kallar denna hjärnan-först-metod i hörapparater för BrainHearing™. Sedan 2010 har denna metod legat till grund för allt vi gör på Oticon. Och det är ett komplett avsteg från hur hörapparater tillverkas traditionellt.

 

Det gamla sättet att tillverka hörapparater

Tidigare hörapparater tillverkades enligt principen ”öronen först”. Faktum är att många fortfarande tillverkas efter den principen.

Det betyder att man kompenserar för hörselnedsättningen i örat (öka volymen) istället för att optimera ljudet för att underlätta hjärnans arbete.

Men detta överbelastar öronen så att de minskar en del av ljudet, särskilt i bullriga situationer som kaféer och familjemiddagar med flera närvarande. Vanligtvis avlägsnar de allt ljud omkring dig förutom en smal öppning i den riktning som du tittar.

Men att eliminera de andra ljuden runt dig begränsar även informationen till din hjärna. Och utan all information om ljudet omkring dig kan din hjärna inte arbeta som den ska. Din uppmärksamhet är begränsad eller "blinkar" - så du kan inte höra saker som fotsteg bakom dig

Dessutom, när det saknas ljud försöker din hjärna fylla i luckorna genom att gissa. Men det är tröttsamt, så det ger din hjärna mindre utrymme för andra saker som att minnas och gör socialt umgänge svårare ii– och socialt umgänge är avgörande för din hjärnas hälsa!

 

Hjärnvänliga hörapparater är svaret

Den goda nyheten är att nu vet vi bättre och på Oticon tillverkar vi hjärnvänliga hörapparater.

Idag vet vi att hjärnan behöver åtkomst till alla ljud - inte bara tal - för att fungera normalt.iii

När din hjärna har all information den behöver kan den orientera sig naturligt och fokusera på det du väljer.

Det är så hjärnan tolkar ljud naturligt och det är det som våra hjärnvänliga hörapparater är avsedda att hjälpa din hjärna att göra.

Resultaten är imponerande. Hjärnvänliga hörapparater minskar din hjärnas ansträngning (den kognitiva ansträngningen), vilket gör att du blir mindre trött.iv

De ger dessutom en mer naturlig, behaglig och balanserad ljudbild, istället för att bara förstärka individuella ljudkällor.

Hur gärna skulle du vilja ha en sådan hörsel?

Upptäck våra hjärnvänliga hörapparater här

 

-----------------------------------------

i Juul Jensen J. (2019) Oticon OpnS Clinical Evidence. Oticon Whitepaper.

ii Pichora-Fuller, M. K., Kramer, S. E., Eckert, M. A., Edwards, B., Hornsby, B. W., Humes, L. E., ... &Naylor, G. (2016). Hearing impairment and cognitive energy: The framework for understanding effortful listening (FUEL). Ear and Hearing, 37, 5S-27S

iii 1. O’Sullivan J, Herrero J, Smith E, et al. Hierarchical Encoding of Attended Auditory Objects in Multi-talker Speech Perception. Neuron. 2019;104(6):1195-1209.e3. doi:10.1016/j.neuron.2019.09.007

2. Puvvada KC, Simon JZ. Cortical Representations of Speech in a Multitalker Auditory Scene. J Neurosci. 2017;37(38):9189-9196. doi:10.1523/JNEUROSCI.0938-17.2017

iv Juul Jensen J. (2019). Oticon OpnS Clinical Evidence. Oticon Whitepaper