Nå din fulla potential med hörapparater

Lästid: 3 min.
av
12-12-22

By Susanna Løve, MA, Au.D., Director of Audiology, Oticon

Hur du får ut mer av dina hörapparater

Att börja använda hörapparater kan vara både fantastiskt och utmanande. Du har nu tillgång till nya ljud men du måste också börja vänja dig vid att använda din hörsel på ett helt annat sätt. Det kanske känns lite ovant i början – från att vara väldigt bekant med världens alla ljud till att behöva vänja dig vid att världen har mer ljud än vad din hjärna är van att hantera. I den här övergången hjälper det verkligen att veta vad du kan förvänta dig av din audionom under din hörselresa.

En känsla av tillit och partnerskap mellan dig och din audionom är a och o i framgångsrik behandling av din hörselnedsättning! Lyssnar hen på dina bekymmer och tar sig tid att göra något åt dem? Audionomen bör ha ett professionellt och strukturerat förhållningssätt till din behandling. Om hörapparater är att rekommendera, vilket oftast är fallet, måste hen ha goda kunskaper om de produkter hen rekommenderar och anpassa hörapparaterna efter dina behov.

I många länder finns det protokoll för bästa behandling av en hörselnedsättning och audionomer uppmanas att följa dem. Protokollen är riktlinjer för hur hörapparater ska anpassas och vad audionomen ska informera användare om så att de vet allt de behöver veta om hörapparaterna när lämnar hörselkliniken.

Här är några exempel på vad som ingår i protokollet:

Hörseltest
Du bör börja din resa mot bättre hörsel med en fullständig utvärdering av din hörsel. Det kan inkludera en grundlig historikstudie, en öronundersökning och hörseltest i en ljudbur med rena toner, ordigenkänning och upprepning, samt ett test för att bedöma hur väl du hör tal blandat med bakgrundsljud. Din audionom använder denna information för att veta om du är redo för behandling eller om du behöver träffa en allmänläkare eller en specialist först. Informationen används för att anpassa hörapparaten till dina exakta behov.

En personlig plan för din hörselnedsättning
Fråga din audionom om hen kommer att använda ett frågeformulär för att förstå dina behov och bedöma dina framsteg före, under och efter behandlingen av din hörselnedsättning. Tillsammans kan ni skapa en behandlingsplan med dina personliga mål för behandlingen. Efteråt kommer ni tillsammans att bedöma om du nått ditt mål eller inte och diskutera vad som saknas. Hörapparater erbjuder sällan en enkel korrigering, som till exempel glasögon. Därför är det svårare att anpassa och justera en hörapparat och därför är det till stor hjälp om du kan beskriva exakt vad du hör. Alla audionomer har historier om hur de har förändrat en persons liv genom att hjälpa dem med deras hörsel och hur det öppnade upp deras värld igen. Det kan komma som en överraskning för många människor hur många olika ljud de har missat, som barnbarnens skratt och historier, fåglarnas sång, en knackning på dörren eller bara känna sig säkrare i trafiken.

Vi rekommenderar att du använder vårt förberedelseverktyg innan du besöker en hörselklinik.

Din hörapparat i ditt unika öra
Du kan be din audionom att testa hörapparaten innan du får den för att försäkra dig om att den fungerar som den ska. Det innebär att audionomen utför mätningar på hörapparaten innan den anpassas för dig. Ännu viktigare är att du kan be din audionom testa hur hörapparaten fungerar i just ditt öra. Hörselgångar och trumhinnor är som fingeravtryck - de skiljer sig i storlek, form, längd och töjbarhet och därför kan ljuden uppfattas som högre eller lägre beroende på ditt öras form. Detta påverkar i sin tur hur mycket ljud som i slutändan överförs till din hjärna. Hörapparater programmeras med hjälp av en dator till en standardinställning, med din hörselnedsättning som främsta utgångspunkt. Inställningen enligt ditt unika "fingeravtryck" görs genom att mäta ljudnivån på dina trumhinnor. Detta kallas Real-Ear Measurements (REM).

Precis som din läkare ordinerar rätt dos av ett läkemedel till dig, kommer din audionom att ordinera och mäta rätt dos av mjuka, höga ljud och ljud med höga och låga toner. Att hitta rätt balans för dig är en av audionomens viktigaste uppgifter och detta är ett av sätten du kan bestämma en högkvalitativ och personlig hörselrehabilitering från en mer standardiserad hörapparatanpassning.

Tveka inte att fråga

Audionomer motiveras av att hjälpa människor och de har specialkunskaper inom ett område som de flesta inte vet så mycket om förrän de själva upplever hörselnedsättning. Tveka inte att kontakta din audionom och ställa frågor om hörapparater och hörselnedsättning.