Boys in class

Skolbarn (6-12 ÅR)

Att våra barn börjar i skolan är en stor händelse för alla familjer. Det är ett spännande äventyr i en omgivning som alltid ändras, med nya människor. Men nu förväntas också resultat och koncentration – även när miljön för att lyssna inte alltid är optimal.

Nära vänner, inlärning och utvärdering

Skolbarn utvärderas ständigt, men de utvärderar också själva. Att lyckas eller misslyckas gör att de känner sig antingen kunniga eller otillräckliga. De blir nu medvetna om sin hörselnedsättning och kan tycka att det är pinsamt att använda hörapparater.

Vänner blir mer och mer viktiga när man går i skolan, och barn speglar sig själva i andra för att skapa en egen identitet. Vissa barn utsätts för mobbning och det finns en risk att ditt barn kommer minimera sitt behov för hörapparater eftersom de inte vill ha uppmärksamhet.

Lyssna på deras känslor
Kom ihåg hur din egen känslosamma reaktion var när du fick diagnosen om deras hörselnedsättning. Du kan sedan lyssna och förstå bättre hur de mår, och försäkra dem att deras hörselnedsättning inte är i vägen för hälsosamma förhållanden eller viktig inlärning.

Stöd deras behov av att vara själva
Att uppfostra ett barn med hörselnedsättning kräver vissa anpassningar i er familj. Ditt barn behöver tid för sig själv i det här skedet i livet – men de behöver fortfarande kunna höra när du ropar att maten är klar och för andra familjeaktiviteter.

Lär dig mer om barnets miljö och sociala liv

Skolbarn

Ett aktivt och ljudfyllt klassrum är en utmanande miljö för att förstå lärarens röst och kunna koncentrera sig på inlärning. Barnvänlig teknologi kan hjälpa ditt barn med att få en lyckad inlärning.

I skolan kommer ditt barn behöva maximera sitt ordförråd – tillsammans med alla andra ämnena på schemat. Moderna skolor förutsätter att barn kan göra flera saker samtidigt. De kommer använda datorer, förstå och reagera på vad läraren säger, och delta i grupparbete. De kommer också börja med sporter och andra fritidsaktiviteter. Därför är det väldigt viktigt att ditt barn får den rätta barnvänliga hörsellösningen.  FM-system och ConnectLine såväl som extra stöd från dig är viktigt både under och efter skolan.

Teknologi som hjälper ditt barn

 • Hörapparater

   VoicePriority -teknologi hjälper barn att bättre förstå tal i krävande situationer i klassrum.

 • FM-system

  Ett personligt FM-system hjälper ditt barn genom att fånga deras lärares röst och överföra den trådlöst till barnets FM-mottagare, vilket gör det enklare för ditt barn att höra tal i ett stökigt klassrum.

 • boy gaming

  ConnectLine

  Digital media spelar numera en enorm roll i barns liv. ConnectLine hjälper ditt barn att ha kontakt med världen runt omkring dem när de ser på film, använder smarttelefoner, och spelar spel med vänner.

Children being helped by teacher

Gör det möjligt för ditt barn

Hörapparater
Kontrollera att ditt barn kan ta hand om och rengöra sina hörapparater på egen hand, och hantera och sätta igång annan utrustning, såsom ConnectLine och FM-system. Om de får detta ansvar hjälper det dem att ta ett eget ansvar, och minimerar risken att de vägrar att använda dem.

Kommunikation
Se till att ditt barn är bekvämt med att uttrycka sina hör- och inlärningsbehov, och kan lösa situationer där kommunikationen upphört att fungera. Eftersom de vid det här skedet har ett utvärderande beteende, kanske de inte vill dra uppmärksamhet till sig själva. Tala om sätt som de kan fråga om hjälp på utan att känna sig utsatta. Använd dessa kommunikationsråd för att diskutera bra miljöer för kommunikation och för att lyssna.

Hörselklinik
När du besöker audionomen, är det viktigt att du involverar ditt barn i beslut rörande deras hörapparater, så som färg och tillbehör, och att du ger dem tid att prata om sina känslor med audionomen utan att du tar över. Ditt barn är en expert på sina egna behov, känslor och erfarenheter – låt hen veta det.

Presentation för andra
Det är inte enkelt att vara det enda ”annorlunda” barnet. Och eftersom ditt barn numera brukar lyssna mer på sina vänner än dig, kan du använda det här på ett positivt sätt och överväga att leta reda på en informell grupp av barn med hörselnedsättning i ditt närområde, som ditt barn kan dra nytta av att gå med i. Er audionom kan eventuellt hjälpa dig med att hitta en sådan grupp.

Besök Stöd för föräldrar

Nästa fas: Tonåring till vuxen (12+ år)

När barn med hörselnedsättning växer, kommer de att möta en rad utmaningar i olika skeden av livet, från spädbarn till gymnasieåren och vidare. Barn lär sig och utvecklas på olika sätt med tiden, och ditt barns behov behöver bedömas kontinuerligt. Varje nybildad självuppfattning och färdighet leder till nytt beteende. Var uppmärksam på tecknen, så du kan ge stöd!

När ditt barn blir en tonåring börjar en snabb resa till vuxen ålder. Ditt barn kan ibland bli förvirrat eller överväldigad av sin egen roll och sina känslor. Under dessa år behöver du kunna släppa taget, så se till att de är redo för att ta hand om sin hörselnedsättning utan din hjälp.

Läs mer

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du balanserar din roll med beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Barnets miljö och sociala liv

  Hörseln är viktig för att utveckla den sociala förmågan och kunna kommunicera i olika omgivningar.

 • Varför barns hörsel spelar roll

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Oticons hörapparater för barn

  Utforska våra lösningar med hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.