Skolbarn (6-12 år)

Att våra barn börjar i skolan är en stor händelse för alla familjer. Det är ett spännande äventyr i en omgivning som alltid ändras, med nya människor. Men nu förväntas också resultat och koncentration – även när miljön för att lyssna inte alltid är optimal.

Nära vänner, inlärning och utvärdering

Skolbarn utvärderas ständigt, men de utvärderar också själva. Att lyckas eller misslyckas gör att de känner sig antingen kunniga eller otillräckliga. De blir medvetna om sin hörselnedsättning och kan tycka att det är pinsamt att använda hörapparater.

Vänner blir mer och mer viktiga när man går i skolan, och barn speglar sig själva i andra för att skapa en egen identitet. Vissa barn utsätts för mobbning och det finns en risk att barnen kommer minimera sitt behov av en hörapparat eftersom de inte vill ha någon uppmärksamhet.

Lyssna på deras känslor
Kom ihåg hur din egen känslosamma reaktion var när du fick diagnosen om deras hörselnedsättning. Du kan sedan lyssna och förstå bättre hur de mår, och försäkra dem att deras hörselnedsättning inte är i vägen för hälsosamma förhållanden eller viktig inlärning.

Stöd deras behov av att vara själva
Att uppfostra ett barn med hörselnedsättning kräver vissa anpassningar i er familj. Ditt barn behöver tid för sig själv i det här skedet i livet – men de behöver fortfarande kunna höra när du ropar att maten är klar och för andra familjeaktiviteter.

I klassrummet

Ett aktivt och bullrigt klassrum är en utmanande miljö för ditt barn att höra vad läraren säger och koncentrera sig på lärandet. Barninriktade metoder kan hjälpa ditt barns lärande för att de ska nå sin fulla potential.

I skolan behöver ditt barn maximera sitt ordförråd samtidigt som de fokuserar på alla andra ämnen på schemat. Moderna skolor förutsätter att barn kan göra flera saker samtidigt.

De kommer använda datorer, förstå och reagera på vad läraren säger och delta i grupparbete. De kommer också börja utöva sporter och andra fritidsaktiviteter. Därför är det väldigt viktigt att ditt barn får den rätta, barnvänliga hörsellösningen.

EduMic är en klassrumsmikrofon med fokus på lärande

EduMic är en fjärrmikrofon som överför lärarens röst trådlöst till ditt barns hörapparater. Detta är mycket praktiskt i bullriga klassrum och andra platser, t.ex. på idrottsplatsen när läraren kan vara en bit bort.

Läs mer om EduMic

Gör det möjligt för ditt barn

Hörapparater
Kontrollera att ditt barn på egen hand kan sköta och rengöra sina hörapparater samt upprätthålla och installera övrig utrustning. Om de får detta ansvar hjälper det dem att ta ett eget ansvar, och minimerar risken att de vägrar att använda dem.

Kommunikation
Se till att ditt barn är bekvämt med att uttrycka sina hör- och inlärningsbehov, och kan lösa situationer där kommunikationen upphört att fungera. Eftersom de vid det här skedet har ett utvärderande beteende, kanske de inte vill dra uppmärksamhet till sig själva. Tala om sätt som de kan fråga om hjälp på utan att känna sig utsatta. Använd dessa kommunikationstips för att diskutera bra kommunikations- och lyssningsmiljöer.

Hörselklinik
När du besöker audionomen, är det viktigt att du involverar ditt barn i beslut rörande deras hörapparater, så som färg och tillbehör, och att du ger dem tid att prata om sina känslor med audionomen utan att du tar över. Ditt barn är en expert på sina egna behov, känslor och erfarenheter – låt hen veta det.

Presentation för andra
Det är inte enkelt att vara det enda ”annorlunda” barnet. Och eftersom ditt barn numera brukar lyssna mer på sina vänner än dig, kan du använda det här på ett positivt sätt och överväga att leta reda på en informell grupp av barn med hörselnedsättning i ditt närområde, som ditt barn kan dra nytta av att gå med i. Er audionom kan eventuellt hjälpa dig med att hitta en sådan grupp.

Besök Stöd för föräldrar

Nästa fas: Tonåring till vuxen (12+ år)

När barn med hörselnedsättning växer, kommer de att möta en rad utmaningar i olika skeden av livet, från spädbarn till gymnasieåren och vidare. Barn lär sig och utvecklas på olika sätt med tiden, och ditt barns behov behöver bedömas kontinuerligt. Varje nybildad självuppfattning och färdighet leder till nytt beteende. Var uppmärksam på tecknen, så du kan ge stöd!

När ditt barn blir en tonåring börjar en snabb resa till vuxen ålder. Ditt barn kan ibland bli förvirrat eller överväldigad av sin egen roll och sina känslor. Under dessa år behöver du kunna släppa taget, så se till att de är redo för att ta hand om sin hörselnedsättning utan din hjälp.

Läs mer

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du balanserar din roll med beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Barnets miljö och sociala liv

  Hörseln är viktig för att utveckla den sociala förmågan och kunna kommunicera i olika omgivningar.

 • Varför barns hörsel spelar roll

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Oticons hörapparater för barn

  Utforska våra lösningar med hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.