De bästa tipsen för en trivsam måltid

När familj och vänner slår sig ner tillsammans för att avnjuta julbordet, sitter det förmodligen minst en person som har en hörselnedsättning bland gästerna.

Här följer några förslag på hur man kan få alla att känna sig inkluderade.

Planera festupplägget så att det passar alla

Ljudmiljön har en stor påverkan på personer med hörselnedsättning. Därför börjar en lyckad middag med en noggrann planering av festrummet för att minimera det buller som personen med hörselnedsättning utsätts för. När du bestämmer var gästerna ska sitta, kan du använda placeringskort eller reservera en stol med en speciell dyna.

 • Placera personer med hörselproblem ett stycke bort från köket eller matlagningsutrymmet

 • Placera personer med hörselnedsättning där de kan se så många ansikten som möjligt, t.ex. vid bordsänden

 • Om personen har en "bra sida" som han eller hon hör bättre på, placera merparten av gästerna på den sidan

 • Avdela rum eller zoner: ett lekrum för barn, ett TV-rum eller ett tyst område för lugna samtal

Sänk volymen och förbättra ljudkvaliteten

Bakgrundsbuller gör det svårt att höra, särskilt om det redan förekommer många livliga samtal, skramlande bestick och slammer från tallrikar och kastruller.

När bakgrundsbullret ökar, tenderar människor att tala högre. Bullret kan snabbt stegras, vilket är dåliga nyheter för personer med hörselnedsättning.

 • Sänk bakgrundsmusiken till en förhållandevis låg volym

 • Dra för gardinerna för att förbättra ljuddämpningen samt för att minska bländande ljus och reflexer

 • Vänta tills gästerna har lämnat bordet innan du dukar av tallrikarna

 • Stäng av TV:n medan ni äter, eller välj undertextning så att gästerna kan följa TV:n utan ljud

Hjälp ögonen att hjälpa öronen 

Att kunna se människors ansikten gör det enklare att se när någon börjar prata och att då avläsa deras läppar, ansiktsuttryck och andra typer av kroppsspråk.

De flesta hörapparater har riktverkan, och därför kan det vara svårt för användarna att höra saker om de inte tittar åt det håll som ljudet kommer ifrån. Om någon t.ex. inleder ett tal, märker en person med hörselnedsättning kanske inte detta såvida personen inte ser talaren och vänder sig mot honom/henne.

 • Se till att matsalen är väl upplyst så att gästerna tydligt kan se varandras ansikten

 • Balansera stämningsbelysningen med behoven hos de gäster som behöver kunna se tydligt för att hänga med i samtalet

 • Ta bort eventuella skrymmande föremål från bordet, så att gästerna har fri sikt

 • Placera levande ljus längs sidorna av rummet, hellre än mitt på bordet

Hjälp andra att hjälpa dig

Om du har en hörselnedsättning, vet du att andra människor inte alltid är medvetna om dina behov. Därför är det viktigt att du (artigt!) upplyser dem om saken. Hur ska de annars kunna lära sig?

Om du känner dig tveksam, tänk på den eller dem som lagar maten och anordnar kalaset, de vill självklart att måltiden ska bli lyckad. Därför vill de säkerställa att du och alla andra gäster kommer att njuta av måltiden.

 • Berätta för dina middagsvärdar vad som underlättar för dig. Kanske kan du be att få sitta så att de flesta gästerna finns på din "goda sida", eller så långt bort som möjligt från köket eller TV:n

 • Be din bordsgranne att hjälpa dig att uppfatta konversationer eller att ge dig en lätt knuff i sidan om någon försöker få din uppmärksamhet

 • Om du tycker att det är svårt att höra, be övriga gäster att vända sig mot dig när de pratar med dig

 • Om du tycker att bakgrundsljud är störande, berätta på ett artigt sätt att du har svårt att höra

 • Känner du igen tidiga tecken på hörselnedsättning?

  Ställ sex frågor till dig själv. Om du svarar JA på flera av dessa frågor, kan det vara tecken på hörselnedsättning.

 • Arbeta som ett team hemma

  En hörselnedsättning påverkar hela familjen Det bästa rådet till din familj är att agera som ett team och lära sig att anpassa sig tillsammans.

 • Jag har ett problem

  Har du problem med dina hörapparater? Här hittar du lösningar på de vanligaste problemen.

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ta fram en behandling som passar dig