NYA Oticon Play PX

Låt barn vara barn

Med en komplett hörapparatfamilj utformade för att ge stöd till barns utveckling

Hörapparaten Oticon Play PX finns i modellerna miniBTE och miniRITE och i en mängd olika färger och batterialternativ.

Oticon Play PX ger barn tillgång till hela ljudmiljön.

Oticon Play PX är världens första pediatriska hörapparat med ett inbyggt Deep Neural Network. Det drivs av Polaris™, vår mest intelligenta och kraftfulla plattform någonsin. Det ger barnen tillgång till alla ljud i omgivningen och stöd till deras utveckling och inlärning.

 • Överlägsen ljudkvalitet

  Tack vare Polaris™ och ett Deep Neural Network ger Oticon Play PX tydlig åtkomst till hela ljudmiljön.

 • Nästa generations trådlöshet

  Ansluter sömlöst till EduMic-klassrumsmikrofoner och andra enheter.

 • Laddbara batterier

  Oticon Play PX finns i två laddbara modeller och två modeller med vanliga Zink-luftbatterier.

 • Anpassning

  Oticon Play PX levereras med rekommenderade inställningar och stöds av DSL v5.0.

Allt som är viktigt för barnens utveckling

Barn är alltid på jakt efter nya upplevelser. Upplevelser fyllda med ljud, samtal och interaktioner som är avgörande för barnens utveckling. Oberoende forskning visar att för att lära, utvecklas och mogna behöver barn tillgång till alla ljud i sin omgivning.1

Det är därför Oticon Play PX ger barn med hörselnedsättning tillgång till alla relevanta ljud i deras omgivning. Det stöder barnens kognitiva, tal- och språkutveckling, utveckling av sociala relationer och inkludering. Allt bygger på vår beprövade BrainHearing™-teknologi.

Barns utveckling är resultatet av inlärda erfarenheter

Våra hjärnor börjar utvecklas redan innan vi föds och de fortsätter att utvecklas upp i tonåren. Alla våra erfarenheter stimulerar hjärnan och stödjer utvecklingen av viktiga färdigheter och kognitiva funktioner under hela utvecklingen. 

Utan full åtkomst till kommunikation och alla ljud i omgivningen får barn med hörselnedsättning inte tillräckliga sinnesintryck för att utvecklas som de ska. Hörapparater som ger detta kan ha en livsavgörande effekt på barnen.

Läs whitepaper om hjärnans utveckling

Oticon Play PX underlättar deltagande i vardagliga lyssningssituationer

Genom att ge barn tillgång till hela ljudmiljön på ett mer naturligt sätt ger Oticon Play PX ett optimalt stöd för deras språk, inlärning och sociala utveckling.

Vi testade hur hörapparaten Oticon Play PX stöder barns förmåga att höra och förstå ord i brus från olika riktningar, för att simulera typiska lyssningsmiljöer som till exempel klassrum. Resultaten visade att Oticon Play PX avsevärt hjälper barn att känna igen och minnas ord, även när talet kommer från flera riktningar.3

Hämta whitepaper om test av Oticon Play PX

Se filmen

Klinisk effektivitet. Bättre anpassning vid första försöket hjälper för fler användare.

Tre nya studier visar på resultat som kan göra stor skillnad för dig och för dina patienter.

Läs studien nu för att veta hur

Oticon Play PX har tränats med ljud från verkliga livet - precis som barns hjärnor tränas naturligt 

För att ge hjärnan optimalt stöd drivs Oticon Play PX av Polaris, vår mest intelligenta plattform. Polaris använder de intelligenta funktionerna hos ett inbyggt Deep Neural Network (DNN) som efterliknar hur barnets hjärna fungerar. DNN har tränats med 12 miljoner ljudmiljöer från det verkliga livet och det hjälper Oticon Play PX att kartlägga hur världen låter, detaljerna i varje ljud och hur de ska återges.

MoreSound Intelligence™

Ger barn åtkomst till hela ljudmiljön

MoreSound Intelligence i hörapparaten Oticon Play PX är en banbrytande ny funktion som gör det lättare för hjärnan att skilja på ljud och fokusera på det som är viktigt. Den består av tre delar som samverkar för att ge hjärnan en mer exakt och naturlig representation av alla ljud i omgivningen. Det ger hjärnan tydlig information som underlättar förståelse av ljud och förbättrad talförståelse och förmåga att komma ihåg vad som sägs i ett samtal. .

Intelligent förstärkning och återkopplingshantering

MoreSound Amplifier™ anpassar sömlöst sin upplösning och hastighet till ljudmiljön för en balanserad och exakt förstärkning.

MoreSound Optimizer™ förebygger återkoppling och reducerar förstärkningsminskningar under dagen. Den gör det möjligt för hörapparaten Oticon Play PX ge optimal förstärkning på ett mer bekvämt och stabilt sätt.

Låt barnen ansluta till världen

En lättanvänd fjärrmikrofon för klassrummet

EduMic är en lättanvänd hörsellösning för klassrummet. Det är en trådlös fjärrmikrofon som ger barnen en tydlig och pålitlig direktåtkomst till lärarens röst och underlättar hantering av brus, eko och avstånd i klassrummet.

Forskning visar att EduMic förbättrar barns talförståelse i klassrummet och förbättrar språkutveckling, inlärning och socialt interagerande.7 Dessutom presterar EduMic bättre än traditionella frekvensmodulerade fjärrmikrofoner i bullriga miljöer.8

 

Upptäck EduMic

Se filmen

Direktstreaming från barnens favoritenheter

Oticon Play PX är Made for iPhone och är kompatibel med Android-protokollet Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA). Det gör det möjligt att streama ljud direkt från iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android-enheter.9

Oticon Play PX kan också användas tillsammans med ConnectClip för att streama ljud från vilken Bluetooth®-enhet som helst och erbjuder ett omfattande utbud av anslutningsmöjligheter.

Med appen Oticon Companion blir det enkelt för föräldrar och äldre barn att styra hörapparaterna med hjälp av telefonen. Justera volymen, kontrollera batterinivån, kontrollera EduMic-streaming, växla mellan program och njut av en enastående musikupplevelse med det nya Oticon MyMusic-programmet.

Utforska anslutningsmöjligheterna för barn och ungdomar

En hörapparatsfamilj med en mängd alternativ

Oticon Play PX finns i flera olika modeller och färger.

Den finns även i två prestandanivåer samt för mild till grav hörselnedsättning. Den finns i en mängd olika modeller med laddbara litiumjonbatterier eller zinkluftbatterier.

Det finns en modell för alla behov - från miniBTE R-modellen till den moderna miniRITE R. Båda modellerna är laddbara och erbjuder enkel anslutning till andra enheter så att barn enkelt kan hålla kontakt med vänner och hålla sig aktiva online.

Upptäck olika modeller och färger

Utvecklad för att tåla barns aktiva liv

Oticon Play PX är avsedd för de ungas aktiva liv och med säkerhet i åtanke.

BrainHearing

Banbrytande lösningar

Vi fokuserar inte bara på öronen - vi sätter hjärnan främst.

Det är vår BrainHearing-filosofi. Vi studerar hjärnan så att vi kan utveckla hörselvårdsteknik som stödjer hur hjärnan tolkar ljud. 

Upptäck BrainHearing

1. Cruckley, J. et al. 2011. J Educ Audiol, 17. Tomblin, J. B. et al. 2015. Ear Hear, 36 (Suppl 1)

2. Gordey, D. & Ng, E. 2021. Paediatric BrainHearing, Oticon Whitepaper

3. Gordey, D. & Ng, E. 2021, Oticon Play PX: Supporting Communication, Learning and Inclusion for Children and Teens, Oticon Whitepaper

4. Brændgaard, M. 2020. Polaris-plattformen. Oticon tech paper.

5. Jämfört med VeloxS™-plattformen.

6. Jämfört med Oticon Opn Play Brændgaard, M. 2020. Polaris-plattformen. Oticon Techpaper

7. Lewis et al., submitted for publication

8. Gordey, D. & Rumley, J. 2019. Enhanced learning with EduMic. Oticon whitepaper

9. Android-enheter måste stödja Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) för trådlös överföring av ljud direkt till Oticon Play PX. Besök vår kompatibilitetssida för mer information.

10. Litiumjonbatteriernas prestanda kan variera beroende på användarens hörselnedsättning, livsstil och streamingvanor.