Rådgivning för barn och ungdomar

Ett engagerande och familjevänligt
rådgivningsverktyg

Din roll som audionom är avgörande när det gäller att hitta rätt hörapparat för barn med hörselnedsättning och att ge hela familjen det stöd de behöver. Med Oticon intuitiva och familjevänliga uppsättning verktyg kan du ge förstklassig vård och rådgivning till barn och ungdomar.

På Oticon förstår vi det komplexa och kritiska ansvar du som audionom har att balansera rätt lösning med de praktiska behoven hos barn med hörselnedsättning och deras familjer. Till din hjälp har vi tagit fram Oticons pedriatiska rådgivning  – en mångsidig och interaktiv uppsättning verktyg som hjälper dig bygga upp tillit och lojalitet genom att underlätta en engagerande rådgivning med barn med hörselnedsättning och deras föräldrar.

Intuitiv och lärande

Oticons rådgivningsverktyg har en intuitiv design som hjälper dig att spara dyrbar tid för vård och rådgivning. Rådgivningsverktyget gör den komplexa informationen lättare att förstå och dialogverktygen hjälper dig att inhämta värdefull feedback - särskilt från mindre barn - till grund för den personliga anpassningen.

Engagerande och upplysande

Full av barnvänliga, lättförklarliga verktyg engagerar och motiverar Oticons rådgivningsverktyg barn och föräldrar att ta ansvar för hörselnedsättningen och förstå hur de ska samarbeta för att uppnå önskat resultat.

Uppfylla enskilda behov

Oticons rådgivningsverktyg  behandlar de enskilda behoven hos två användargrupper - Barn och Vuxna. När det gäller barn gör Oticons rådgivningsverktyg att du kan hjälpa barn i åldrarna 4-12 år och deras föräldrar.

Intuitiva och motiverande verktyg

Att hitta rätt i Oticons rådgivningsverktyg för barn och ungdomar är både lätt och intuitivt. Med val av sju olika verktyg kan du skapa ditt eget schema och skräddarsy samråd för att möta barnets och föräldrarnas enskilda behov.

Få rådgivning från Oticon

  • Audiogrammet - med tal- och ljudexempel

  • Örat - beskriver örats anatomi och olika typer av hörselnedsättning

  • Speech in Noise - understryker dess påverkan på hörsel och förståelse

  • Fördelar med hörapparater - för demonstration av fördelarna med att använda Oticon Sensei

  • FM-fördelar - demonstrerar fördelarna med FM i skolan och hemmet

  • Daglig skötsel - detta ska du göra och inte göra med dina hörapparater

  • Kommunikationsstrategier – värdefulla kommunikationsstrategier för vardagliga situationer