Känn igen tecken på hörselnedsättning hos barn

Lästid: 3 min.
21-10-19

Hörseln är livsviktig för barnens lärande. Redan i mammas mage kan barn börja känna igen ljud, som mammans hjärtslag, och från sin allra första dag i världen börjar de utveckla färdigheter och kunskaper utifrån tal och miljöljud. Det är lätt att glömma hur mycket vi förlitar oss på ljud i vår vardag. Även de enklaste uppgifterna underlättas av förmågan att lyssna. För barn är hörseln ett viktigt sinne för personlig utveckling och utan god hörsel kommer ditt barn uppleva en mängd utmaningar i livet. 

 

Barn är beroende av ljud, mer än vuxna eftersom de befinner sig i en brant inlärningskurva. Från den dag ett barn föds behöver de inte bara lära sig att gå, äta, uttrycka sina känslor osv., de måste också lära sig att tala och senare lära sig allt som lärs ut i skolan, t.ex. att läsa och skriva, sociala färdigheter osv. Det är så mycket lättare att lära sig om du kan höra vad som lärs ut – både direkt och indirekt. En hörselnedsättning påverkar barnets förmåga att höra och därmed dess utveckling genom tillfälligt lärande.

De är också mer benägna att tröttna snabbt av den extra ansträngning de måste lägga ner för att förstå sig på världen. Hur de interagerar med sina kamrater kan också påverkas av hörselnedsättningen.

Det första steget för att hjälpa ett barn med hörselnedsättning är att identifiera problemet. Det bästa sättet att identifiera problemet är att känna till tecknen I det här inlägget ska vi lära dig känna igen tecken på att ditt barn kan ha en hörselnedsättning. Vi ska dela upp detta i listor med tecken på hörselnedsättning för barn i olika åldrar, eftersom variationer uppstår när ett barn växer och ställs inför olika utmaningar.

Det första inlägget är klart att läsa nu:

Tecken på hörselnedsättning hos spädbarn och småbarn 0-3 år 

 

Om du misstänker att ditt barn har nedsatt hörsel rekommenderar vi att du rådfrågar en audionom för vägledning beroende på barnets ålder. Här följer några vanliga tecken på hörselnedsättning hos barn att vara uppmärksam på, oavsett ålder.

Kan inte följa ljud och lokalisera ljud
Svarar inte på tilltal
Förstår inte frågor eller ger olämpliga svar
Verkar ouppmärksamma eller frånvarande
Dröjer att utveckla sin talförmåga
Har svårt med socialt umgänge
Agerar frustrerat
Dåliga resultat i skolan
Höjer volymen på olika enheter

 

Om du misstänker att ditt barn har en hörselnedsättning, kontakta en hörselklinik när dig för ett hörseltest.