Spädbarn till småbarn
(0-3 år)

Ditt barns första 3 år är fullt av upptäckter och otrolig växt. De lär sig att stå, att gå och, inte minst, att prata. Om ditt barn lider av hörselnedsättning, beror deras förmåga att utveckla talspråk på korrekt behandling redan från början.

Från en förlängning av dig till självständighet

I den här fasen går barn från att se sig själva som en förlängning av dig som förälder till att utveckla en specifik uppfattning av sig själva. I början handlar allt om: ”Kan jag lita på min omgivning, och möter den mina grundläggande behov?” men efterhand blir de mer nyfikna och självständiga.

Ett barns hjärna behöver ljudstimulering från den första dagen för att lära sig att skilja på ljud och känna igen tal. Med normal hörsel börjar de med att känna igen deras föräldrars och syskons röster hemma. Att man kan höra föräldrarnas röster är inte bara nödvändigt för språkutveckling, men också för att barnet ska känna sig säkert och bekvämt i en överväldigande ny värld, där en hälsosam utveckling beror på att kunna skapa tillit och känna att ens grundläggande behov möts. Barn samlar även in mycket viktig information genom hörseln, vilket stimulerar dem intellektuellt och socialt: berömmer mamma mig? Frågar hon mig en fråga? Tycker hon inte om det jag gör just nu?

Ljudstimulans och språk

Grunden för språk läggs väldigt tidigt i livet. Även när barn inte har lärt sig att tala ännu, lyssnar de ständigt. I detta skede är det viktigt att barnet har tillgång till tillräckligt mycket ljud och tal.

Under sina första 5 månader, kan de lära sig att skilja på olika ljud i ett talflöde och separera dessa i olika enheter (fonetisk separation) och de kan börja jollra. Vid slutet av jollerperioden kommer barnet experimentera mer med hur hen använder olika ord. De börjar med enskilda ord och rör sig vidare mot tvåords-kombinationer, och sedan meningar, innan de kan mer än tusen ord när de är 3 år gamla. Om barnet har hörselnedsättning, finns det en risk att de hamnar på efterkälken i sin språkutveckling, och det är därför det är så viktigt att fokusera på lämplig exponering för ljud och tal.

Småprat med stort inflytande

Eftersom ditt barn tillbringar det mesta av sina tidiga år hemma, är de väldigt beroende av konstant ljudstimulans från dig. Inget ämne är för stort eller för litet – prata bara.

Desto mer du pratar med ditt barn, desto mer påverkar du ditt barns framtida framgång med att tala, läsa och skriva. Det kan helt enkelt vara att säga till dem vad du gör eller kommentera på vad ni båda kan se. 

Lär dig även 3 grundläggande kommunikationsvanor

Börja snacka

Använd barnspråk: förlängda vokaler, högt tonläge, överdrivna ansiktsuttryck och korta, enkla meningar.

Blanda till det och utveckla/omarbeta

Använd olika ord och grammatik. Om ditt barn säger någonting, utveckla eller omarbeta grammatiken däri. Använd intonation för att markera de ord som lagts till.

Skapa musik

Sjung sånger, läs upp rim, lek sånglekar och skapa musik och oljud tillsammans med instrument eller vad som finns tillgängligt.

Läs böcker

Dialogisk läsning, där ditt barn är aktivt deltagande i boken ni läser tillsammans. Läs samma bok flera gånger.

Engagera ditt kroppsspråk och tecken

Använd teckenspråk eller enkla tecken med ord. Kom ihåg att även använda ditt kroppsspråk.

Använd saker

Använd saker för att starta konversationer. Peka på sakerna och säg vad de heter.

 • Gör det möjligt för ditt barn 

  Ditt småbarn kan börja lägga hörapparaterna i torkningsfodralet på natten, hämta hörapparaterna till dig och använda sin egen röst för att kontrollera dem.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Ljudexponering

  Se till att de har tillgång till leksaker som gör ljud eller musikinstrument, larmanordningar och, när de är redo, TV:n.

 • Använd tydlig kommunikation

  Lär dig de 3 grundläggande reglerna för tydlig kommunikation och lär syskon, mor- och farföräldrar och vänner att också använda dem.

En bra start i livet

Ju tidigare ett barn får hörapparater, desto bättre är det. Med dagens teknologi kan man prova ut hörapparater redan när barnet bara är några veckor eller månader gammalt. Hörapparater från Oticon med BrainHearing-teknologi hjälper barn att förstå världen runt omkring dem.

Hörapparaterna förstärker talsignalen så ursprunglig som möjligt och förser barnets hjärna med så många relevanta ljud som möjligt för att koppla samman ljud och mening. Även om hörselnedsättning sker i öronen, är den verkliga effekten i hjärnan. Det är hjärnan som tolkar ljud, så hjärnan måste stimuleras till utveckling.

Hörapparater med BrainHearing™stödjer ditt barns inlärning:
• Ser till att ditt barn har en tydligare och mer jämn förstärkning
• Ger ditt barn tillgång till mer av de viktiga detaljerna i talljud för att bättre främja talutveckling
• Stödjer ditt barns hjärna med att förstå ljud, så att de får ut det mesta av sin hörsel

Föräldrar ska se till att barnet tar emot ljud, inte genom att fråga, utan genom att veta. Oticons hörapparater för barn har lysdioder som signalerar att hörapparatens batteri fungerar som det ska.

Se Oticons hörapparater för barn

Kom ihåg: Det är viktigt att ditt barn har på sig sina hörapparater hela dagen – vilket kan vara svårt när barnet blir mer självständigt och kanske försöker ta av sig hörapparaterna, eller tappar bort dem när de leker. Tala med din audionom om möjligheten att få en Oticon Safe-Line-hållare eller andra möjligheter för att fästa hörapparaterna på ditt barn.

Nästa fas:
Förskolebarn (3-6)

När barn med hörselnedsättning växer, kommer de att möta en rad utmaningar i olika skeden av livet, från spädbarn till gymnasieåren och vidare. Barn lär sig och utvecklas på olika sätt med tiden, och ditt barns behov behöver bedömas kontinuerligt. Varje nybildad självuppfattning och färdighet leder till nytt beteende. Var uppmärksam på tecknen, så du kan ge stöd!

Att ta de första stegen mot socialt umgänge och en övergång till mer utmanande miljöer för att lyssna kräver bra hörselstöd. I denna fas kommer ditt barn också behöva utveckla språkets komplexitet och dess rikedom för att vara redo för skolan.

Läs mer

 • Därför är barns hörsel viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du balanserar din roll med beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Skolbarn (6-12)

  Ett klassrum är en utmanande miljö för hörseln. Lär dig om lösningar och hur du kan stötta ditt barn.

 • Oticons hörapparater för barn

  Utforska våra lösningar med hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.