Tecken på hörselnedsättning hos bebisar och småbarn 0 - 3 år

Lästid: 3 min.
21-10-19

Hörseln är en viktig del av barns utveckling. Om hörselnedsättning inte åtgärdas kan det försena viktig utveckling, som att lära sig språk, samt ha en negativ inverkan på livsviktiga färdigheter, inklusive socialt umgänge. Tack och lov finns det många sätt att hjälpa ett barn att hantera hörselnedsättning och det första steget är att identifiera det potentiella problemet.

Läs mer om hörselns betydelse för barn

Barn utvecklas betydligt under sina första tre levnadsår. Det gör det otroligt svårt att generalisera när det gäller barn i 0 - 3 års ålder. Dessutom lär sig barn att behärska många färdigheter, som språkfärdigheter, i olika takt, så du behöver tänka på om ditt barn har några andra problem. Hörselnedsättning kan försena språkutvecklingen under denna kritiska inlärningsperiod, vilket också kan påverka lärande eller förvärvande av andra färdigheter när de inte uppfattar de verbala instruktionerna. 


Därför har vi samlat en rad signaler att vara medveten om för att att identifiera hörselnedsättning hos barn upp till 3 års ålder.

 

Det kan vara svårt att identifiera hörselnedsättning i så ung ålder, särskilt om den är svag. Det finns dock några tecken att hålla utkik efter. Det kan vara ett tecken på hörselnedsättning om ditt barn inte:

● reagerar på ljud och musik
● vänder sig i riktning mot ett ljud
● känner igen och reagerar på din röst 
● lägger märke till leksaker som ger ifrån sig ljud
● inte ger ifrån sig olika ljud när hen är glad eller upprörd

 


När ditt barn fyller 1 år har hen nått flera utvecklingsmilstolpar. När det gäller barnets hörsel bör hen nu kunna: 

● reagera på sitt namn
vända sig i riktning mot ett ljud
Förstå och reagera på enkla ord som “Nej”, “Mer?”, “Upp”, “Pappa” osv. 
Lyssna på musik och berättelser under korta perioder
Känna igen bekanta röster/musik/ljud
Leka ”tittut” och liknande lekar
Göra enkla ljud och säga sina första ord

 

b2c-oticon-blog_post-image_signs_of_hearing_loss_for_children_3_year

 

När ditt barn når två års ålder har hen redan provat på en hel del olika saker. Både med sin kropp men också med ljud och ord. Det kan vara en indikation på hörselnedsättning om ditt barn vid 2 års ålder ännu inte kan:

Använda och förstå många nya ord
Nämna vardagsföremål eller saker i böcker 
Följa enkla instruktioner som ”Ta upp dockan”, ”Gå till mamma” eller ”Titta på hunden”
Känna igen olika kroppsdelar eller bilder i böcker när du nämner dem
Fråga och svara på enkla frågor som ”Vad är det?”, ”Vem är det?” och ”Var är Tommy?”
Forma enkla fraser som ”Pappa, upp” och ”Inte mer banan”

 

Ditt barn går nu (eller springer) runt och uttrycker sin personlighet med ord. Vid den här åldern kan det vara en indikation på hörselnedsättning om ditt barn fortfarande inte kan:

Skapa korta meningar 
Förstå motsatsord som stor/liten, upp/ned och stopp/gå
Tala och bli förstådda av bekanta
Fråga och förstå ”Varför?”
Följa mer komplexa instruktioner som ”Gå till ditt rum och hämta filten”
Lära sig och förstå nya ord snabbt 

 


Om du har läst vår lista och misstänker att ditt barn kan ha en hörselnedsättning kan det göra stor skillnad att inleda ditt barns resa mot bättre hörsel så snart som möjligt. Det första steget är att få barnets hörsel utvärderad av en audionom. Hitta hörselkliniker nära dig via länken nedan:

Hitta en hörselklinik nära dig.

Du kan hitta användbar information om hörapparater för bebisar och småbarn här.