10 myter om tinnitus

Lästid: 5 min.
29-08-18

Om du är en av de miljontals människor i världen som lider av tinnitus, vet du att det kan ha en stor negativ inverkan på ditt arbetsliv såväl som ditt sociala och personliga liv. Det konstanta ringandet i öronen kan också orsaka stress och leda till depression.

Tinnitus är uppfattningen av ljud som inte finns i ljudmiljön utan uppstår i hjärnan. För många kännetecknas tinnitus av att det ringer i öronen, men det kan också ta formen av olika ljud som väsande, surrande eller brummande.

blogfr_femmechamps_tinnituspmyths 
Att förstå vad tinnitus beror på är ett utmärkt sätt att hitta ett sätt att lindra den.

British Tinnitus Association uppskattar att nästan 10 % världens befolkning lider av tinnitus i olika grad. Med så många som lider av tinnitus är det viktigare än någonsin att skilja fakta från falska föreställningar. Att förstå sanningen om tinnitus kan hjälp dig att behandla den effektivt och minska symtomen för att förbättra din livskvalitet.

Myt #1: Tinnitus är en obotlig sjukdom

Helt osant. Tinnitus är inte en sjukdom i sig, utan ofta resultatet av ett antal underliggande tillstånd. Intensiva ljud, nervskador, kärlsjukdomar och till och med hjärnskador är bara några exempel på hälsoproblem som kan orsaka tinnitus. Det kan också vara en reaktion på vissa läkemedel. Och även om det stämmer att det inte finns något ”botemedel” så finns det behandlingar som kan minska symtomen och göra det lättare att leva med tinnitus.

Myt #2: Allt jag behöver göra är att ändra min kost så försvinner min tinnitus

Även om det är sant att vissa människor tror att vissa tillsatser och livsmedel som alkohol, salt och koffein kan förvärra tinnitus, utgör de normalt inte grundorsaken. Det är alltid viktigt för vårt allmänna hälsotillstånd att äta en balanserad kost och upprätthålla en hälsosam livsstil som inkluderar träning. Men tinnitus kan behandlas separat. Strategier för att hantera tinnitus kan inkludera ändrad kost och livsstil, men det är inte tillräckligt. Dessa strategier kommer ofta att åtföljas av ljudterapi.

 

blogfr_repas_tinnituspmyths
Foto av 
Brooke Lark

Myt #3: Det finns inget botemedel mot tinnitus

Jo, det gör det! Tinnitusforskning pågår och behandlingar utvecklas och förbättras hela tiden. Oavsett om din tinnitus är mild, måttlig eller svår, kan en audionom på en hörselklinik rekommendera lösningar och behandlingar för att hjälpa dig att lindra symptomen. Dessutom kan annan vårdpersonal diagnostisera och behandla de hälsoproblem som kan orsaka tinnitus i första hand.

Myt #4: Endast personer som är hörselskadade lider av tinnitus 

Ja, personer med hörselnedsättning kan även ha tinnitus och tillstånden är ofta sammankopplade. Men det är också möjligt att ha tinnitus utan nedsatt hörsel. Om du utsätts för mycket intensiva ljud, till exempel under en rockkonsert eller en explosion kan du få tillfälliga ringningar i öronen. Och vissa andra medicinska tillstånd eller användning av vissa läkemedel kan orsaka tinnitus. Även om du inte tror att du har nedsatt hörsel är det ändå värt att bli undersökt av en audionom på en hörselklinik.

Myt #5: Alla som lider av tinnitus blir döva

Tinnitus och hörselnedsättning kan existera samtidigt men är separata tillstånd. Hörselnedsättning är inte en konsekvens av tinnitus och även om du har hörselnedsättning betyder det inte att du kommer bli döv. Hörapparater kan korrigera hörselnedsättning och kan ofta hantera symtomen på tinnitus på samma gång.

Myt #6: Tinnitus kännetecknas alltid av ringning i öronen.

Nej, tinnitusljuden är inte samma för alla. Ringande ljud är vanligast, men det kan också ta formen av surrande, väsande eller brummande. Tinnitusljuden varierar individuellt från dag till dag och är väldigt individuella.

Myt #7: Hörapparater hjälper inte mot tinnitus.

Sanningen är att ny utveckling inom hörapparatsteknologi kan hantera både hörselnedsättning och tinnitussymtom genom att förstärka externa ljud som maskerar tinnitusljuden.

 

blogfr_rogerappareilauditif_tinnituspmyths

Myt #8: Det finns piller mot tinnitus

Nej, tyvärr finns det inget "magiskt piller" mot tinnitus. Men det finns sätt att hantera tinnitus som kan lindra symptomen. Stora framsteg har gjorts inom till exempel ljudterapi. Andra sätt att hantera symtomen inkluderar hörapparater, meditation, stresshanteringstekniker och kostförändringar samt att träna. Konsultera en audionom som är specialiserad på tinnitus för att diskutera dessa alternativ.

Myt #9: Tinnitus är enbart kopplat till hög musik och hörlurar.

Nej. Även om tinnitus kan orsakas av att lyssna på musik på alltför höga volymer, men även andra höga ljud, kan det finnas ett antal olika orsaker. Människor av olika ålder och etnicitet, med olika hälsotillstånd och från olika socioekonomiska grupper lider av tinnitus och det finns ofta ingen uppenbar orsak. Med andra ord, bara för att du inte lyssnar på musik på för hög volym eller använder hörlurar betyder det inte att du inte kommer drabbas av tinnitus.

Myt #10: Tinnitus är i ditt huvud

Det faktum att andra människor inte kan höra din tinnitus, och att det inte finns något testresultat som visar att den existerar, betyder inte att den inte är verklig. Miljontals människor i världen lider av tinnitus och det kan variera från lätt obehag till plågsamt och invalidiserande. Lid inte av din tinnitus i det tysta. Det finns experter som kan behandla dina symtom och förbättra din livskvalitet. Du måste dock ha tålamod eftersom det förmodligen kommer att ta flera försök att hitta den perfekta behandlingen för just dig och din tinnitus.

 

Om du är en av de miljontals människor i världen som lider av tinnitus är första steget att läsa på och söka information. Ett enkelt telefonsamtal kan vara allt som behövs för att få hjälp. Börja med kontakta en hörselklinik nära dig för att få hjälp.