Varför bra hörsel är viktig för att motverka demens

Lästid: 5 min.
02-09-19

Visste du att över en tredjedel av alla demensfall kan förebyggas eller försenas?* Risken att utveckla demens påverkas delvis av livsstilsfaktorer som kan minska eller öka risken. Den goda nyheten är att detta innebär att du kan träna din hjärna eller göra förändringar i din livsstil för att förebygga eller åtminstone fördröja demens – och att behandla en hörselnedsättning är det bästa första steget. 

Hörselnedsättning är en riskfaktor för att utveckla demens i medelåldern. Obehandlad hörselnedsättning är tillsammans med andra livsstilsfaktorer som rökning, depression och fysisk inaktivitet vad vi kallar en ”modifierbar riskfaktor”, vilket gör att man kan göra något åt det. I själva verket är obehandlad hörselnedsättning den enskilt viktigaste riskfaktorn för demens som du kan göra något åt. Det här inlägget förklarar hur och varför.

Att träna din hjärna är lika viktigt som dina övriga kroppsdelar

Precis som du behöver använda musklerna i dina ben för att kunna fortsätta gå, måste du träna din hjärna för att den ska fortsätta fungera som den ska och hålla försämringen i schack. Din hörsel spelar en viktig roll för mental hälsa och det är därför vi har myntat begreppet BrainHearing™.

Du kan träna din hjärna på många olika sätt, inklusive gåtor, korsord och matteproblem. Men dessa aktiviteter kommer inte att räcka om du har en hörselnedsättning och inte behandlar den. Obehandlad hörselnedsättning gör att du löper högre risk för accelererad mental försämring på grund av ökad sannolikhet för biverkningar som till exempel brist på sociala aktiviteter.

Obehandlad hörselnedsättning ökar risken för demens

Att inte behandla din hörselnedsättning kan i förlängningen leda till ökad risk för demens, vilket är en anledning att ta det på allvar. Det finns många sätt som en hörselnedsättning kan öka risken för demens. Se nedan tre exempel: 

  1. Hörselnedsättning kan leda till social isolering. Bristen på hjärnstimulering via socialt umgänge har visat sig vara en riskfaktor för demens.
  2. Hörselnedsättning kan stjäla den energi som krävs för att skapa minnen och tankeverksamhet för att kompensera för den ljudinformation som saknas.
  3. Hörselnedsättning kan påskynda hjärnatrofi och hjärnkrympning.

I framtiden kan hörapparater komma att vara en del av effektiv behandling av demenssjukdomar

Att behandla hörselnedsättning kan vara effektivare för att förebygga demens än någon annan modifierbar riskfaktor, inklusive att sluta röka (5 %) eller träna (3 %)*. Hörselnedsättning är den främsta potentiellt modifierbara riskfaktorn som bidrar till demens. När vi bättre förstår sambandet mellan hörselnedsättning och demens kan vi kanske slippa den 9% ökade risken för demens som hörselnedsättning bidrar med.

När ljud kommer in öronen överförs det till hjärnan där det bearbetas. Din hjärna utför fyra grundläggande funktioner för att tolka ljud:

  • Skiljer på ljudkällor
  • Känner igen vad varje ljud är och förstår det
  • Orienterar sig efter ljudets position med båda öronen
  • Fokuserar på det som är viktigt

Allt detta händer samtidigt, men det är väldigt svårt för hjärnan att bearbeta hos personer med hörselnedsättning. BrainHearing™ hjälper hjärnan att tolka ljud samtidigt som omgivande ljud bevaras. BrainHearing™ stöds av ett brett utbud av Oticon hörapparater.

Läs mer om BrainHearing™ här

Ta första steget för att motverka demens

Det första steget för att minska risken för demens är att vidta några försiktighetsåtgärder. Du kan sluta röka och börja träna mer, men som vi har beskrivit är det bästa sättet att behandla din hörselnedsättning. Tror du att du har en hörselnedsättning? Varför inte ta vårt enkla 1-minutstest och få svar direkt?

Testa din hörsel här

 

*Livingston et al, 2017