Förskolebarn (3-6 år)

Att kunna ta de första stegen mot socialt umgänge samtidigt som mer tid tillbringas i utmanande miljöer utanför säkerheten i barnets hem, kräver bra hörselstöd. I denna fas kommer ditt barn också behöva utveckla språkets komplexitet och dess rikedom för att vara redo för skolan.

Socialt umgänge och sökande efter svar

”Varför? Varför?” från morgon till kväll. Den här fasen handlar om att bygga självförtroende, hitta ett personligt uttryck, och kanske främst självkontroll. Ditt barn vill göra mer, och det kan de – med din hjälp.

Ett förskolebarn förbättrar ständigt sina språkfärdigheter och vill använda dem för att prata med alla om allt – men de kan också lyssna intresserat på andra och dela med sig för att bygga sina första vänskaper. Hjälp dem att delta i allt de vill och de kommer att utveckla ännu fler färdigheter. Stöd dem när det gäller till deras hörapparater, och ha förståelse för deras behov av god kommunikation genom att ge dem ansvar som är lämpligt för deras ålder och utveckling.

Från lek bredvid till lek tillsammans

Under denna fas börjar barn skaffa vänner och leka med dem. De börjar också jämföra sig själva och sina färdigheter med andra.

Lek med vänner händer ofta i förskolan, lek hemma eller på lekplatsen, vilket är en mer komplex och högljudd miljö än hemma. Bakgrundsljud och andra barn som pratar bredvid dem kan ofta utgöra en utmaning. För vissa barn med hörselnedsättning, kan oljud och försenat språk leda till problembeteenden såsom vredesutbrott eller bitande, eftersom de inte kan kommunicera det som frustrerar dem. Att ha på sig hörapparater som skiljer tal från ljud, som Sensei-lösningarna för barn, hjälper ditt barn att lyckas i det sociala umgänget. Varför? Eftersom de kan följa med och delta i det som händer runt omkring dem.

Jag, andra, och resten av världen

Ett barn i förskoleålder har ofta en positiv bild av sin egen förmåga. De kan utföra uppgifter och utveckla och förbättra sin talförståelse för att ifrågasätta och förklara allt i världen. Barnet visar initiativ, söker självständighet och blir mer och mer medveten om världen runt omkring dem.

Om de inte får en fullständig upplevelse av miljön på grund av sin hörselnedsättning, riskerar de att hamna på en lägre utvecklingsnivå och kan bete sig onormalt jämfört med hörande barn av samma ålder. Det finns också en risk att barn med hörselnedsättning överbeskyddas från att uppleva utmaningar och misslyckanden. Det är viktigt för deras naturliga utveckling att du låter dem komma i kontakt med säkra miljöer utanför hemmet, och få den erfarenhet som behövs för att de ska utvecklas.

Läs mer om att uppfostra barn med hörselnedsättning

Möjligheter för delaktighet

Låt ditt barn vara ansvarig för att ta hand om sina hörapparater
När ditt barn är fyra år gammalt har bättre detaljkontroll över musiker och kan hantera små saker. Låt dem byta batterierna i hörapparaterna och sätta på och ta av sig sina egna hörapparater.

Lär ditt barn att ta hand om sig själv
Diskutera vad en bra miljö för att lyssna är. De kommer snart kunna uttrycka sina behov för bättre kommunikation. Ge ditt barn nödvändiga kommunikationsråd som de kan referera till. Du kan också dela med dig av dem till förskolepersonalen.

Two boys in class

Nästa fas: Skolbarn (6-12)

När barn med hörselnedsättning växer, kommer de att möta en rad utmaningar i olika skeden av livet, från spädbarn till gymnasieåren och vidare. Barn lär sig och utvecklas på olika sätt med tiden, och ditt barns behov behöver bedömas kontinuerligt. Varje nybildad självuppfattning och färdighet leder till nytt beteende. Var uppmärksam på tecknen, så att du kan ge stöd!

När barn börjar skolan väntar en tid av spännande äventyr. Skolan är dock en plats som för alla barn kräver en stor ansträngning från dem när de försöker höra, förstå och handla utifrån det som sägs i klassrummet. Förbered dig på en ny, fantastisk och utmanande fas i ditt barns liv.

Läs mer

 • Därför är barns hörsel viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du håller en balans mellan beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Tonåring till vuxen (12+)

  Lösningar för tonåringar och unga vuxna, och hur du som förälder kan ge stöd som en god mentor.

 • Oticons hörapparater för barn

  Utforska våra lösningar med hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.