Ditt första besök hos din audionom

Första gången du besöker en audionom får du mycket intressant information. Du får en bättre förståelse för din hörsel, vilka behov du har och vilka hörapparater som finns och hur de kan hjälpa dig att höra bättre.

Det här kan du förvänta dig av första besöket

 • Prata med din audionom om hur din hörsel har förändrats genom åren
 • Prata om dina behov, vilka situationer och ljud som du har svårt för
 • Göra ett hörseltest och lyssna på olika ljud
 • Att audionomen förklarar resultaten från hörseltestet för dig
 • Att ni tillsammans tar fram en plan med dina nästa steg för att höra bättre

Hitta en hörselklinik nära dig

Ta med dig en anhörig

Du får ut mer av besöket om du delar upplevelsen med en anhörig.

De flesta tycker att det hjälper om de tar med sig sin partner eller annan familjemedlem eller vän vid det första besöket.

Fakta

 • Man hör med hjärnan – inte med öronen. Hjärnan behöver höra alla ljud för att förstå vad som sägs.

 • Hörselnedsättning som inte behandlas gör det svårt att följa med i samtal och är ofta tröttande.

 • Med hjälp av hörapparater kan du hålla dig uppdaterad om världen omkring dig via enheter som TV-apparater och telefoner.

Förstå din hörsel

Förstår du din hörsel och dina problem får du ut mer av ditt första besök med din audionom

Vilka situationer upplever du besvärliga?

Fundera kring i vilka situationer du måste anstränga för att höra. Det hjälper dig i ditt första besök hos din audionom.

Kan du delta i ett samtal i ett rum med mycket folk?

Hur väl hänger du med under möten på jobbet?

Hör du alltid när spelare ger instruktioner eller kallpratar?

På familjemiddagar pratas det ofta högt och mycket. Vad hindrar dig från att följa med?

Skruvar du upp volymen högre än andra skulle uppskatta?

Var brukar du träffa dina vänner? Vad brukar vara svårt att höra där?

Har du besvär med trafikerade gator? 

I vilka andra situationer har du haft svårt att höra?

Ett tips!

Fyll i vårt korta frågeformulär om din hörsel och ta med det på ditt första besök hos din audionom.

Ladda ner frågeformuläret

Du hör med hjärnan, inte med öronen.

Öronen och hjärnan samarbetar. Öronen fångar in och överför ljudet till hörselsystemet och hjärnan bearbetar ljudet och ger det mening.

Hjärnan identifierar automatiskt ljuden och avgör var de kommer ifrån för att sedan avgöra vilka ljud som är intressanta att fokusera på. 

Läs mer om BrainHearing™

Du behöver tillgång till alla ljud i omgivningen

För att kunna avgöra var ljud kommer ifrån och kunna fokusera på det som intresserar dig behöver du få tillgång till alla ljud i omgivningen.

En god talförståelse får du först när du får tillgång till alla som talar och kan höra alla detaljer i talet. Detta är extra viktigt i bullriga ljudmiljöer.

En obehandlad hörselnedsättning kan påverka dina mentala förmågor

 • Du använder mer mental energi för att följa med i samtal och förstå vad som sägs
 • Om du använder mer mental energi för att höra finns mindre energi kvar till att exempelvis komma ihåg vad som sägs
 • En hörselnedsättning kan resultera i minskad kontakt med familj, vänner och arbetskamrater, vilket kan leda till isolering och depression
[div][iframe id="videoplayer" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/v.ihtml/player.html?showDescriptions=0&source=site&photo%5fid=16977993&token=c64ac5e6fd91ac7129d472602e29fc91&autoPlay=1" style="width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe][/div]

Behandla din hörselnedsättning och håll hjärnan i form

 • Förbättrad kommunikation
 • Frigör mental energi
 • Enklare att vara socialt aktiv
 • Ger hjärnan ökad stimulans
 • Håller hjärnan i form

Hitta en hörselklinik nära dig

Se filmen och lär dig mer om hur hörapparater håller hjärnan i form