3 tips för att hålla din hjärna vital

Lästid: 2,5 min.
20-08-20

Din hjärna behöver stimuleras för att vara vital hela livet – ungefär som en muskel behöver träna. Men varför är det viktigt? Och vilken roll spelar hörseln?

 

I din barndom stimulerades din hjärna ständigt av nya ljud, intryck och upplevelser. Det hjälpte hjärnan att växa och utvecklas.

I vuxenlivet kräver din hjärna fortfarande regelbunden stimulans så att den kan hålla sig skarp och vital. Faktum är att utan stimulans och träning kan hjärnan gradvis förlora sina förmågor.i

Lyckligtvis är det enkelt och roligt att stimulera hjärnan! Att hålla din hjärna vital innebär i grunden att leva ett aktivt och engagerat liv.

 

1. Stimulera hjärnan med olika aktiviteter

 

Det är bra att vara aktiv hela livet – från ungdomen och efter pensionen. God hörsel kan hjälpa till med det.

stimulate-the-brain-with-activities

Hjärnan kan stimuleras av alla möjliga aktiviteter. Du kan prova lugna aktiviteter som pussel, Sudoku, korsord, schack och bridge.

Eller så kan du pröva mer energiska aktiviteter. Dessa stimulerar också din hjärna på alla möjliga sätt, oavsett om det är den snabba intuitionen som behövs för tennis eller de mer stillsamma beräkningarna på golfbanan.

Lika viktigt är de samtal och sällskap som följer med sporter där du interagerar med andra människor.

Socialt umgänge är också mycket viktigt för att stimulera hjärnan. Vilket leder oss till…

 

2. Umgänge, umgänge, umgänge

 

socialize-socialize-socialize

Vi behöver alla sociala relationer för att bevara hälsan så länge vi lever. Och när vi blir äldre hjälper de till att hålla våra hjärnor friska, har det visat sig.

En studie visar att relationer och att prata med andra hjälper oss att behålla våra kognitiva funktioner när vi åldras.

En annan studie har visat att äldre människor som är mer sociala upplever mindre kognitiv försämring i hög ålder.

 

**********

Hörselnedsättning gör det svårare att umgås

Det beror på att en större ansträngning krävs för att hålla reda på vad som händer. Din hjärna måste fylla i luckorna i ljudinformationen genom att gissa. Det är mycket ansträngande och gör människor mindre benägna att umgås.ii

Vilket leder oss till det sista av våra tre tips för att hålla din hjärna vital...

**********

 

3. Se till att du hör bra

Vi vet att det är viktigt att höra bra för att hålla hjärnan i form.iii Och att kontrollera hörseln är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att skydda din hjärnas hälsa.

Hur kan ett en hörselnedsättning innebära livsproblem?

 

En audionom kan ge dig ett enkelt och snabbt hörseltest. Om det upptäcks att du har en hörselnedsättning kan audionomen ge dig råd om behandling. Audionomen kan ge dig rådgivning om och anpassa hörapparater som ger din hjärna ett naturligt stöd..

”Hjärnvänliga” hörapparater ger din hjärna mer ljud och främst av allt, ljud med högre kvalitet.

Tack vare ny forskning iv vet vi nu att hjärnan behöver åtkomst till alla ljud - inte bara tal - för att fungera normalt.

Varför är det så viktigt att hörapparater är hjärnvänliga

Faktum är att vi vet att en bra behandling av hörselnedsättning potentiellt minskar risken för demens mer än någon annan åtgärd – inklusive att sluta röka och träna mer.v

Det betyder att det är viktigt att du kan höra bra och om du har en hörselnedsättning, få den behandlad med hjärnvänliga hörapparater.

make-sure-you-are-hearing-well

 

Hitta en hörselklinik nära dig

 

-----------------------------------

i Swaab DF. Brain aging and Alzheimer’s disease, “Wear and tear” versus “Use it or lose it.” Neurobiology of Aging. 1991;12(4):317-324. doi:10.1016/0197-4580(91)90008-8

ii Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., &Dartigues, J. F. (2018). Death, depression, disability, and dementia associated with self-reported hearing problems: a 25-year study. The Journals of Gerontology: Series A, 73(10), 1383-1389.

iii Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6

iv O’Sullivan J, Herrero J, Smith E, et al. Hierarchical Encoding of Attended Auditory Objects in Multi-talker Speech Perception. Neuron. 2019;104(6):1195-1209.e3. doi:10.1016/j.neuron.2019.09.007

v Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6