Hur kan ett hörselnedsättning utvecklas till ett livsproblem?

Lästid: 3 min.
20-08-20

Ny forskning visar hur hörselnedsättning kan påverka hjärnan och leda till olika problem.

 

Många tror att hörselnedsättning bara är ett mindre irritationsmoment. Ett missat ord här eller där, eller några klagomål om att TV:n är på för högt.

Men den senaste forskningen visar hur viktig hörseln är för din hjärna. Bra hörsel hjälper din hjärna att:

 

1. Minska lyssningsansträngningen

2. Minska belastningen på hjärnan

3. Förhindra omorganiserade hjärnfunktioner

4. Förhindra accelererad kognitiv försämring

5. Förhindra accelererad krympning av hjärnvolymeni

 

Och det är inte allt: När en hörselnedsättning påverkar hjärnan pga bristande eller otillräcklig behandling kan detta leda till allvarliga problem i livet.

Å andra sidan kan bra hörsel – med väl behandlad hörselnedsättning – hjälpa till att:

 

1. Förhindra social isolering och depression

2. Förhindra dålig balans och fallrelaterade skador

3. Förhindra Alzheimers sjukdom och demensii

 

Det kan låta skrämmande men den goda nyheten är att forskare inom hörsel undersöker hjärnan och hörseln allt mer.

 

Nya fantastiska rön om hur hörseln fungerar i hjärnan

Att höra är att tänka.

Dina öron samlar in ljuden, men det är hjärnan som tolkar dem. Därför är det kanske mindre förvånande att dålig hörsel påverkar hjärnan.

Hur hörseln fungerar i hjärnan

När ljuden når öronen omvandlas de till en neuralkod för information. Det är denna information som hjärnan behöver, därför är kvaliteten på denna neurala kod av största vikt.

how-hearing-works

För hjärnan behöver den neurala koden innehålla information om allt ljud runt dig (hela ljudmiljön).

Tack vare denna upptäckt är vi nu bättre rustade att tillverka hörapparater med hjärnans behov i åtanke – apparater som levererar hela ljudmiljön och högkvalitativ neural kod.

Varför är det så viktigt att hörapparaterna är hjärnvänliga

Hhjärnvänliga hörapparater underlättar hjärnans arbete och kan hjälpa till att förhindra alla de möjliga negativa konsekvenser som nämns ovan.

 

Men hur kan hörselnedsättning leda till demens och dålig balans?

 

Hörseln är ett viktigt och grundläggande sinne. Precis som synen hjälper den oss att göra många andra saker.

Om hörseln inte fungerar som den ska leder det till andra problem eftersom hjärnan kommer att sakna nödvändig information.

Det kan vara början av en snöbollseffekt.

För det första blir samtal svårare att följa och kan tyckas förvirrande. Hjärnan måste arbeta mer intensivt, vilket ger mindre mental kapacitet för andra saker som att komma ihåg vad som sägs.iii

Det leder ofta till att personer med nedsatt hörsel snabbt blir trötta och stressade i sociala situationer. De kan bli socialt isolerade och föredrar att stanna hemma eller undvika sociala situationer helt och hållet.iv

Det innebär mindre stimulans för hjärnans hörselcenter, vilket kan leda till att syncentrum och andra sinnen kompenserar – vilket förändrar hjärnans funktionalitet.v

Om hjärnan måste bearbeta ljud på ett onaturligt sätt kan detta leda till en accelererad krympning av hjärnvolymen.vi

Det finns samband mellan ökad mental belastning, brist på stimulans och omorganiserade hjärnfunktioner och accelererad kognitiv försämring.vii

Risken för demens femdubblas vid allvarlig till grav hörselnedsättning, tredubblas för måttlig hörselnedsättning och fördubblas för mild hörselnedsättning.viii

Hörselhälsa är hjärnhälsa

Dessa är möjliga konsekvenser av obehandlad eller felbehandlad hörselnedsättning.

Men allt detta kan undvikas helt. För att undvika dessa risker behöver du sköta om din hörsel.

Läs 3 tips om hur du kan sköta om din hjärnas hälsa

Sök professionell hörselrådgivning. En audionom kan genomföra ett hörseltest och om du behöver hörapparater kan du få råd om bra, hjärnvänliga hörapparater och få den anpassade för just dig och dina hörselbehov.

Hitta en hörselklinik nära dig

 

-----------------------------------

i 1. Pichora-Fuller, M. K., Kramer, S. E., Eckert, M. A., Edwards, B., Hornsby, B. W., Humes, L. E., ... &Naylor, G. (2016). Hearing impairment and cognitive energy: The framework for understanding effortful listening (FUEL). Ear and Hearing, 37, 5S-27S. 2. (Rönnberg, J., Lunner, T., Zekveld, A., Sörqvist, P., Danielsson, H., Lyxell, B., ... &Rudner, M. (2013). The Ease of Language Understanding (ELU) model: theoretical, empirical, and clinical advances. Frontiers in systems neuroscience, 7, 31.) 3. Sharma, A., &Glick, H. (2016). Cross-modal re-organization in clinical populations with hearing loss. Brain sciences, 6(1), 4. 4. 1. Lin FR, Ferrucci L, An Y, et al. Association of hearing impairment with brain volume changes in older adults. NeuroImage. 2014;90:84-92. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.12.059. Age-related hearing loss and cognitive decline—The potential mechanisms linking the two. Auris Nasus Larynx, 46(1), 1-9. 5. Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, Metter EJ, et al. Association of hearing impairment with brain volume changes in older adults. Neuroimage 2014;90:84–92.

ii 1. Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., &Dartigues, J. F. (2018). Death, depression, disability, and dementia associated with self-reported hearing problems: a 25-year study. The Journals of Gerontology: Series A, 73(10), 1383-1389. 2. Lin, F. R., &Ferrucci, L. (2012). Hearing loss and falls among older adults in the United States. Archives of internal medicine, 172(4), 369-371. 3. Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., &Ferrucci, L. (2011). Hearing loss and incident dementia. Archives of neurology, 68(2), 214-220. 4. 1. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, et al. Dementia prevention, intervention, and care. The Lancet. 2017;390(10113):2673-2734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6

iii (Rönnberg, J., Lunner, T., Zekveld, A., Sörqvist, P., Danielsson, H., Lyxell, B., ... &Rudner, M. (2013). The Ease of Language Understanding (ELU) model: theoretical, empirical, and clinical advances. Frontiers in systems neuroscience, 7, 31.)

iv Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., &Dartigues, J. F. (2018). Death, depression, disability, and dementia associated with self-reported hearing problems: a 25-year study. The Journals of Gerontology: Series A, 73(10), 1383-1389.

v Sharma, A., &Glick, H. (2016). Cross-modal re-organization in clinical populations with hearing loss. Brain sciences, 6(1), 4.

vi Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, Metter EJ, et al. Association of hearing impairment with brain volume changes in older adults. Neuroimage 2014;90:84–92.

vii Uchida, Y., Sugiura, S., Nishita, Y., Saji, N., Sone, M., &Ueda, H. (2019). Age-related hearing loss and cognitive decline—The potential mechanisms linking the two. Auris Nasus Larynx, 46(1), 1-9.

viii Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., &Ferrucci, L. (2011). Hearing loss and incident dementia. Archives of neurology, 68(2), 214-220.