Involvera familjen

Att ha ett barn med hörselnedsättning gör att en hel del uppmärksamhet riktas både mot barnet och mot föräldrarna. Men hörselnedsättning påverkar också resten av familjen.

Arbeta som ett team hemma

Även med hörapparater kommer ditt barn att ha en hörselnedsättning – och denna situation måste din familj, vänner och släktingar anpassa sig till. Det krävs mycket tålamod från alla i familjen när man har ett barn med hörselnedsättning. Det bästa rådet till din familj är att agera som ett team och lära sig att anpassa sig tillsammans.

För dig som förälder kommer födelseordningen för ditt barn med hörselnedsättning påverka vilka förväntningar du har som förälder. Det finns en skillnad om det rör ditt äldsta barn, ett mellanbarn eller det yngsta barnet, hur många år som finns mellan dem och hur stor familjen är. Om ditt barn med hörselnedsättning har ett yngre syskon är det viktigt att hen får vara det ”äldre” syskonet, och att det yngre syskonet inte får en roll med mer ansvar bara för att de hör bättre.

Hantera de känslomässiga reaktionerna från syskon: en strategi kan vara att ha familjemöten där du svarar på frågor, diskuterar viktiga ämnen, och hjälper dina barn att uttrycka sina känslor, och du kan hitta positiva sätt att hjälpa dem med sina känslor.

Hantera reaktioner från ditt barns vänner: en annan användbar strategi är att bjuda in ditt barns vänner för att leka. Om du är öppen, informativ och uppmuntrar dem att ställa frågor, blir det enklare för dem att acceptera ditt barns hörselnedsättning.

Lär dig mer om barnets miljö och sociala liv

Involvera mor-/farföräldrar och syskon

De flesta barn med hörselnedsättning föds in i familjer där spädbarnet är det enda eller en av få släktingar med hörselsvårigheter. Både mor-/farföräldrar och syskon måste lära sig det lämpligaste sättet att kommunicera med ditt barn.

Mor-/farföräldrar
Mor-/farföräldrar kanske påverkas av hörselnedsättning, men det är ofta åldersrelaterat. Mor-/farföräldrar behöver förstå att deras upplevelse kan skilja sig väldigt mycket från vad deras barnbarn upplever och kan inte jämföras med dem – varken i ett positivt eller negativt ljus. Mor-/farföräldrar kan stödja genom att vara positiva och kärleksfulla, och genom att inte behandla barnet annorlunda än andra barnbarn.

Syskon
Syskon glöms ofta bort, även om de påverkas väldigt mycket av att ha en bror eller syster med hörselnedsättning. Det är viktigt att vara positiv och informativ, och utbilda dem om hörselnedsättning och hörapparater. De kanske får höra kommentarer från andra barn så som ”Varför pratar din brorsa så konstigt?”, eller ”Vad är det för något han har på sig?” Hjälp syskon genom att lära dem hur de kan svara, och kom ihåg att själv vara en förebild.

 • Uppmuntra dem att leka tillsammans

  Precis som barn av olika ålder, kan barn med olika förmåga att höra behöva lite extra hjälp med strategier för att leka tillsammans. Beröm dem för deras framsteg och kom ihåg: ditt hörande barn kanske måste vara tålmodig – men låt hen också sätta rimliga gränser.

 • Ge sysslor åt alla

  Det kanske är enklare att be ett hörande barn om hjälp när du behöver göra något – särskilt när du har bråttom. Det kan ta längre tid att förklara saker, men alla barn kan hjälpa till hemma på ett sätt som är lämpligt för deras ålder.

 • Syskon är inte tolkar

  Var uppmärksam så du inte låter ditt hörande barn agera tolk, att de säger vad som hänt när du inte tittade eller att du ropar på ditt hörande barn när middagen är klar och förväntar dig att de säger till sitt syskon med hörselnedsättning.

 • Därför är barns hörsel viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du balanserar din roll med beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Barnets miljö och sociala liv

  Hörseln är viktig för att utveckla den sociala förmågan och kunna kommunicera i olika omgivningar.

 • Oticons hörapparater för barn

  Utforska våra lösningar med hörapparater för barn med mild till måttlig och grav till mycket grav hörselnedsättning.