Barnets miljö och sociala liv

En välutvecklad förmåga att lyssna är viktigt, inte bara för ditt barns språkutveckling utan även för barnets sociala förmåga. Användning av hörapparater är viktigt för social framgång, men vissa barn väljer att inte använda hörapparaterna av olika anledningar. Detta på grund av rädsla för att inte bli accepterad och hur man uppfattas i en social grupp.

Stöd ditt barns sociala förmåga

Barn med hörselnedsättning kan oftast samspela socialt på lika villkor med barn utan hörselnedsättning. Ditt barns förmåga att utveckla sociala färdigheter beror på ålder, grad av hörselnedsättning, tidpunkt för diagnos, behandling och självklart även barnets personlighet.

En del barn med hörselnedsättning kan känna sig utanför eftersom de inte alltid märker små tecken eller om en person vill ha uppmärksamhet och de kan därför inte svara med en lämplig anpassning av sitt beteende. Därför är det viktigt med rätt hörapparater, verktyg och tekniker – men det är också viktigt att personerna omkring ditt barn har tränats och lärt sig hur man kommunicerar.

"Vad är det för grejer du har i öronen?"

Alla barn vill vara ”normala” och en accepterad del av en social grupp – nästan till vilket pris som helst. För vissa barn med hörselnedsättning är en lösning för att passa in att ta av sig sina hörapparater och ”låtsas” att de kan förstå vad som händer i omgivningen.

Ditt barn kanske inte vill använda eller minimerar användningen av hörapparater för att verka ”normal”. Barnet kan också uppleva att det är svårt att be om hjälp i skolan eftersom de inte vill få extra uppmärksamhet. När ditt barn växer är det naturligt att de lyssnar mer på sina kamrater och börjar ifrågasätta det du säger. Som föräldrar kan vi inte skydda våra barn från jobbiga situationer. Men vi kan lyssna på deras känslor, försäkra dem om att det går bra och övertyga dem att det är viktigt att ha på sig sina hörapparater – hela tiden. Uppmuntra ditt barn att använda hörapparater med BrainHearingTM-teknologi. Det kan stimulera ditt barn till att acceptera hörapparaterna tack vare de stora fördelarna i att stimulera hjärnan att lära sig skillnaden mellan ljud och känna igen tal

Öva på svar

Ge ditt barn förslag på fraser som de kan använda när de svarar på frågor eller kommentarer om sina hörapparater. Involvera andra familjemedlemmar i en avslappnad diskussion om lösningar för olika sociala problem.

Presentera för andra användare

Ditt barn kommer dra nytta av att möta andra människor som använder hörapparater. I det sammanhanget kommer de känna sig ”normala”, de kan dela erfarenheter och stödja varandra. Be din omgivning eller din audionom om hjälp. Det kan också inkludera grupper på social media och bloggar.

Gör det möjligt för ditt barn

Att uppmuntra ditt barn till att ta ansvar för att hantera sin hörselnedsättning är nyckeln till att motivera dem till att använda sina hörapparater. Engagera dem i underhåll av hörapparaterna och lär dem att ta hand om sig själva.

Utbilda andra

Bjud hem ditt barns vänner och låt de ställa frågor. Du kan också prata med läraren om att ha ”hörsel” som tema i skolan, eller bjuda in en audionom för att komma och prata om hörselnedsättning.

Umgänge – stora sammankomster

Sociala aktiviteter som t.ex. familjemiddagar, fester eller stora sammankomster kan ofta innebära en stor utmaning och vara tröttsamt för barn med hörselnedsättning. Hörapparater med BrainHearing-teknologi kan hjälpa ditt barn att skilja tal från bakgrundsljud, fokusera på det som sägs och, inte minst, undvika irriterande återkoppling vid t.ex. kramar.

Gå i skolan

I skolan utmanas barnets förmåga att koncentrera sig, inte bara av den information hen får av läraren, utan även av bakgrundsljud och akustiken i klassrummet. För ett barn med hörselnedsättning blir utmaningen desto större.

Även med hörapparater kan det ibland vara svårt att uppfatta tal i ett livligt klassrum. FM-teknologin är utformad för att hjälpa barn med hörselnedsättning och barn med normal hörsel men svårigheter att lyssna, så de kan övervinna effekterna av avstånd och brus, och fånga upp så mycket som möjligt av lärarens röst. Med ett FM-system bär läraren en mikrofon som fångar upp deras röst, och signalen skickas sedan direkt till barnets öra. Flexibla, högpresterande FM-lösningar hjälper inte bara barnet att förstå läraren högt och tydligt, utan även klasskamrater, ljud från interaktiva skrivtavlor och annan ljudutrustning i klassrummet.

Anslutning till en större värld

Barn använder digitala enheter i sin vardag. De videochattar med familjen, talar i telefon, deltar i presentationer i skolan, lyssnar på musik, ser på TV och spelar spel - för att bara nämna några saker.

För att hjälpa ditt barn att hålla sig ansluten till den digitala världen, be er audionom berätta mer om ConnectClip. Denna allsidiga mikrofon, som dessutom fungerar på distans, möjliggör handsfree-samtal och stereoöverföring av musik. Med denna trådlösa enhet får ditt barn tillgång till samma information som sina klasskamrater.

Upptäck ConnectClip

 • Därför är barns hörsel viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du balanserar din roll med beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Du är inte ensam

  Grupper, andra nätresurser och råd om hur man använder sig av en audionom.

 • Oticon hörapparater för barn

  Upptäck Oticon Opn Play™ - hörapparater för barn.